Skip to content

Preparació exàmens oficials a l’estiu

Tens l’objectiu de superar un dels exàmens oficials de la Universitat de Cambridge? Aquest curs t’ajudarà a assolir-ho!

A les classes de preparació s’entrena la tècnica d’examen i es fan exercicis i activitats per aprofundir específicament en allò que es demana als exàmens oficials, aconseguint, dia a dia, millors resultats en els exercicis propis d’examen. A més, aquests cursos de preparació també ens ajuden a agafar confiança en les habilitats d’un mateix i solidesa en l’idioma.


Preparació dels exàmens: First (B2), Advanced (C1) o Proficiency (C2) del 25 de juny al 5 de juliol.

EXAMINA’T EL 6 DE JULIOL (límit inscripció 20/06):

  • 3h dilluns, dimecres i divendres.
  • Horaris:
    • B2 – 9.30-12.30
    • B2, C1, C2 – 16.00-19.00
  • Dies: 25, 26 i 28 de juny / 1, 3, 5 de juliol

Preu:

176€ + llibre.


Preparació dels exàmens: Preliminary (B1), First (B2), Advanced (C1) o Proficiency (C2) del 25 de juny al 19 de juliol.

EXAMINA’T A FINALS DE JULIOL – Dates:

22/07 Digital A2/B1 — 01/07*

23/07 Digital B2 — 02/07*

24/07 Digital C1 — 03/07*

25/07  Paper B2 — 17/06*

26/07 Paper C1 — 17/06*

27/07 Paper B2 for Schools — 17/06*

27/07 Digital B2 — 06/07*

*Límit d’inscripció als exàmens oficials.

  • 2.5h dilluns, dimecres i divendres.
  • Horaris:
    • B2 – 9.00-11.30
    • B1, B2, C1 – 18.45-21.15
  • Dies: 25, 26 i 28 de juny / 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17 i 19 de juliol.

Preu:

293€ + llibre.

    DEMANA INFORMACIÓ

    Quin servei t'interessa?

    He llegit i acceptat l' Avís Legal i la Política de Privacitat.

    Declaro, sota la meva pròpia responsabilitat, ser major de 18 anys i responc de manera exclusiva de la veracitat de dita declaració.

    Accepto rebre la informació que l'entitat consideri oportuna enviar-me per correu electrònic o medi de comunicació electrònica equivalent. (És possible donar-se de baixa en qualsevol instant).

    Back To Top