Skip to content

Aquest Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible a l’adreça URL https://eligrup.cat (d’ara endavant, el lloc web), que GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL posa a disposició dels usuaris d’Internet .
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, oa causa d’un canvi legislatiu , jurisprudencial oa la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Raó Social de l’Empresa: GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL
Nom del titular: GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL
Domicili social: CARRER SANT ROC, 10 – PIS 1º, GRANOLLERS
Població: Granollers
Província: Barcelona
C.P.: 08401
C.I.F./D.N.I.: B60665932
Telèfon de contacte: 938 79 43 02
Correu electrònic: [email protected]

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i la utilització de la web.
L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la web.
3.2.- Registre dusuaris.
Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la web.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el castellà. GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL no es responsabilitza de la no comprensió o entesa de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les conseqüències.
GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que aquests puguin ocasionar als usuaris.
Es prohibeix lús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense lautorització de GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL , ni remetre publicitat o informació valent-se per això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL.

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés a la web com l’ús inconsentit que es pugui efectuar de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se del dit accés o ús. GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de :
– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web,
– un mal funcionament del navegador,
– i/o de l’ús de versions no actualitzades.
GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la web per a l’obertura d’altres. GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals l’usuari pugui accedir per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir a la seva web o altres webs a què s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

6.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”.

La web no utilitza cookies ni qualsevol altre procediment invisible de recollida d’informació quan l’usuari hi navega, respectant en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.
*SI S’EMPLEEN COOKIES CONSULTAR COMUNICAT SOBRE ÚS DE COOKIES La web empra cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Són propietat de GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels continguts que allotja. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a ………., qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà portar a cap aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL.

8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL, imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.
Les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas que consideri oportú que se cedeixin les dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc sobre això.
En compliment del que estableix la RGPD, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per això ha de contactar amb nosaltres a [email protected]

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

Aquest Avís Legal s’interpretarà i es regirà de conformitat amb la legislació espanyola. GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús del web. En cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de GRANOLLERS ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE SL

Back To Top